Vi planter for dig, naturen & klimaet

I foråret 2021 blev der anlagt tre hektar nyskov bag hovedbygningen. Området er i alt 7 hektar, svarende til 14 fodboldbaner. Skoven ligger bag ved Fjelsted Skov og har hidtil været dyrket som landbrugsjord. Siden efteråret 2020 har landbrugsjorden stået brak, og i foråret 2021 blev der plantet nyskov. Formålet med tilplantningen er at genskabe en lille bid af den fynske natur som den var engang. Der er plantet egnskarakteristiske træer og buske, som vores gæster kan nyde frugten af på sanketure sammen med kokkene. I 2023 etablerer vi tre shelters med tilhørende bålsted, hvor vores gæster kan sove, slappe af, og lave mad.

Vi støvsuger CO2!

Træer optager CO2 i takt med at de vokser. Voksen skov optager naturligvis mere CO2 end nyskov. I dag har Fjelsted Skov allerede 1,5 hektar voksen skov. Når nyskoven er blevet voksen vil den kunne støvsuge omkring 33 tons CO2 per hektar. På det tidspunkt vil den samlede CO2-besparelse være på 49 tons CO2 om året.

Krondyrene flyttede ind i foråret 2021

I foråret 2021 fik vi nye stamgæster på Fjelsted Skov. En lille håndfuld krondyr flyttede nemlig ind i hjortehaven lige overfor værelsesfløj D. Hils endelig på dem for de er meget nysgerrige.

Link til interaktivt kort over Fjelsted Skov