Vi tager ansvar for miljøet

 

Omdrejningspunktet for vores arbejde med miljø og bæredygtighed er sund fornuft. Siden 1976 har vi haft fokus på den høje kvalitet og den gode service. Bæredygtighed for Fjelsted Skov handler om at forbedre alle led af værdikæden i samråd med vores samarbejdspartnere. Sammen kan vi skabe en sund og bæredygtig virksomhed. Det giver simpelthen god mening både for vores gæster, vores samarbejdspartnere og for Fjelsted Skov.

Fokus på energi-, varme- og vandforbrug

Vi arbejder løbende for at undgå unødigt energi- og ressourceforbrug og dermed for at mindske vores klimaaftryk. Overordnet arbejder vi efter følgende initiativer:

  • Vi har fokus på at sikre en mere optimal varmeregulering
  • Vi har fokus på at reducere vandforbruget via vandspareindsatser, installere sparebrusere, have håndvaske med sensorer og udelukkende have toiletter med dobbelt-skyld.
  • Vi udskifter løbende traditionelle lyskilder til lavenergi lyskilder.
  • Vi sørger for at anvende lav-energikomponenter i forbindelse med renoveringer af vores nuværende bygninger.

Fokus på miljøvenlige forbrugsvarer

Vi arbejder for at mere end 90 % af vores rengøringsmidler er Svanemærket eller har Ecolabel samt at vores forbrugsvarer er skåbsomme mod miljøet.

  • Vi indkøber kontor- og housekeeping-artikler som er skånsomme for miljøet. Det betyder at mere end 90 % af vores rengøringsartikler har svanemærket eller Ecolabel. Vi har yderligere fokus på at indkøbe forbrugsvarer såsom toiletpapir, sæber og cremer på værelser der er skånsomme overfor miljøet.
  • Vi har fokus på at undgå unødig print og i stigende grad gøre brug af digitale alternativer.
  • I vores indretning sørger vi for at bruge bæredygtige møbler, maling, anden inventar og anvende FSC-certificeret træ.

Vi planter blomsterstriber for insekter, vildtet og vores gæster

Hvert år planter vi blomster- og vildtstriber til glæde for vores gæster, insekter og fugleliv. Vi startede allerede i foråret 2019 og det var en stor succes. Blomster- og vildtstriberne står rundt om vores stisystem og langs vores værelsesfløje.

I foråret 2020 beskar vi alle læghegn langs Fjelsted Skovs 8 hektar marker. Beskæringen medfører at nye træer og planter vil skyde op til glæde for insekter og vildtet i området.