Bestillingsvilkår 

 • Ved bestilling af et arrangement betales et reservationsgebyr på kr. 3000,-, som modregnes ved arrangementets afholdelse. Beløbet bedes indbetalt senest 14 dage efter bestilling. 
 • Husk at oplyse Navn og Dato på arrangementet ved indbetaling. 
  Vi benytter Middelfart Sparekasse konto nr. 0755-3227077483
 • Venligst meddel antal gæster og bordopstilling 10 dage før arrangementet. 
  Antallet af gæster kan ændres indtil dagen før arrangementet uden beregning, derefter betales for det antal gæster som er bestilt.
 • Menu aftales 1-2 måneder før arrangementet.
 • Arrangementer strækker sig over max. 8 timer.
  Ved en eventuel overskridelse af tidsrammen påregnes der kr. 50,- per person per time. Dog minimum kr. 2500,- per time.
 • Arrangementer hvor natmad fravælges er tidsrammen max. 6 timer.
 • Ved brug af Fjelsteds Skovs stativ til æresport kan der bestilles en krans ved egen blomsterhandler på 8 meter. Denne bedes nedtaget dagen efter.
 • Fjelsted Skov sørger for blomster til alle arrangementer. 
  Ved specielle blomsterdekorationer betales der kr. 250,- per stk. ekstra. 
  Værtspar sørger selv for at lægge bordkort på bordene.
 • Priser er per person og inklusive moms og betjening. 
 • Priser er baseret på én samlet tilmelding og afregning. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer.

Er der spørgsmål i forbindelse med ovennævnte, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.